Fodplejeskolen v/ Eisner & Wahl

Pensum og eksamen

Fodplejeskolen Eisner og Wahl går ikke på kompromis med det faglige niveau der er sat. 

Du skal være en blandt de bedst uddannede fodplejere, derfor sørger vi også løbende for at dygtiggøre os og har indgået samarbejde med professionelle samarbejdspartnere indenfor hver deres fagområde.

 

Din succes som uddannet fodplejer er også vores

Uddannelsen er opbygget over 2 moduler.

Modul 1. er den egentlige fodplejeuddannelse som kan tages på dag eller aftenundervisning 1 dag om ugen.

Modul 2. består af de obligatoriske støttefag, som lægges i forlængelse af dag eller aftenhold.

Der vil på denne måde være mulighed for at planlægge en uddannelse som fodplejer, samtidig med at du kan passe et job ved siden af.

 

Eksamen

Eksamen er fordelt på 3 eksamener.

1. En skriftlig del som består af multiple choice opgaver, varighed 1 time, eksamineres af Brancheforeningen SADF eller andet uddannet fagpersonale.

2. Den praktiske del er en fodplejebehandling af en klient, som består af en komplet behandling, råd og vejledning samt journalføring. Eksamineres af Brancheforeningen SADF eller andet uddannet fagpersonale.

3. Den mundtlige eksamen er den lægeeksaminerende del. Her arbejdes ud fra en case, hvor der efter forberedelsestid eksamineres i at sammenfatte den praktiske del og den teoretiske forståelse af faget. Eksamineres af læge samt en af skolens 2 skoleledere.

Alle eksamener skal bestås med minimum karakteren 02 
Herefter udstedes et eksamensbevis.

 

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Nej tak til cookies Kun funktionelle cookies Acceptere cookies