Fodplejeskolen v/ Eisner & Wahl

Priser

Den ordinære uddannelse varighed 14 mdr. 
Inkl. Anatomi-fysiologi og sygdomslære.
74.000 kr
Uddannelse med Merit varighed 14 mdr. 55.000 kr
Depositum betales ved optagelse.  18.000 kr
Separat uddannelse
Anatomi, fysiologi og sygdomslære med e-learning
Se pensum her
13.000 kr
Støttepakke / eksamensklar med fremmmøde på skemalagte lørdage (4-6 lørdage) 6.000 kr
Eksaminer, fysisk fremmøde i støttedagene 1.000 kr

Egenbetaling til bøger udgør pt.
Fodplejebøger

Bøger til anatomi, fysioogi sygdomslære & sundhedpsykologi

 

800 kr

1.500 kr

Uddannelsen kan afdrages månedsvis eller det fulde beløb kan indbetales og der gives 10% rabat.
Der kan søges tilskud til uddannelsen efter gældende regler på dit jobcenter/kommune.

Sygeplejsker, Social og Sundhedsassistenter, Zoneterapeuter og lign. faggrupper kan søge merit for tillægsfagene
 

Tilvalgsfag

(Priserne er ex. moms)

Kinesisk fodmassage, minimum 3 kursister.
(weekend kursus incl. forplejning)
 3.500 kr
Hvordan starter jeg min virksomhed.
Markedsførings modul m/sparring ved opstart. (6 moduler)
 5.000 kr

Det er muligt at gå til re-eksamen

Priser:

Skriftlig eksamen 2.500 kr
Praktisk eksamen  4.800 kr
Mundtlig eksamen (inkl. Censor Læge)  2.500 kr

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Nej tak til cookies Kun funktionelle cookies Acceptere cookies